خبرهای سایت

(هنوز خبری ارسال نشده است)

درس‌های موجود

در اين دوره با مفاهيم مياني نرم‌افزار اكسل بر اساس طبقه بندي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آشنا خواهيد شد.

در اين درس با ماكرونويسي در محيط اكسل آشنا خواهيد شد و به قابليت هاي شگرف اكسل بيشتر پي خواهيد برد. بدليل گستردگي بحث، قسمت دوم اين دوره تحت عنوان فرم‌سازي و ديالوگ سازي ارائه خواهد شد.

در اين دوره با كليه مباحث مرتبط با مفاهيم، ترسيم، پردازش داده ها و همچنين تنظيمات نمودار در محيط اكسل آشنا خواهيد شد.

اين دوره ويژه مديراني است كه بدليل مشغله فكري قادر به حضور در كلاسهاي حضوري نيستند. اين درس در قالب 13 كارگاه آموزشي برگزار ميگردد.

اين درس جهت كساني كه با اكسل آشنائي داشته و ميخواهند با مرور تمرينات كاربردي خود را تقويت نمايند ارائه گرديده است.

در اين دوره با مفاهيم مياني نرم‌افزار اكسل بر اساس طبقه بندي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آشنا خواهيد شد.

در اين كارگاه مفاهيم توابع متني در قالب 3 كارگاه عملي به همراه 15 تمرين كاربردي در چهار سطح ساده، متوسط، سخت و بسيار سخت ارائه شده است.