متفرقه

 

در این صفحه سعی بر این است تا راهنمای بعضی از نرم افزارها که توسط این جانب و یا سایر دوستانی که افتخار همکاری با آنها را داشته ام در محیط اکسل تهیه گردیده است در معرض استفاده علاقمندان قرار گیرد. این نرم افزارها بسته به نیازهای سازمانی طراحی گردیده و هدف از ارائه راهنمای آنها آشنائی کاربران با امکانات و قابلیت های نرم افزار اکسل می باشد. همچنین تعدادی از نرم افزارها نیز به رسم هدیه تقدیم علاقمندان شده است.

NameSizeHits
پرسش و پاسخ

بدون پرسش و پاسخ