کارگاه‌های آموزشی

در این بخش از سایت مطالب آموزشی که طی سال ها در کلاس های مختلف از سوی این جانب ارائه گردیده است، بصورت سلسله وار و بتدریج ارائه خواهند شد. سعی بر این است که پس از آماده شدن مطالب جهت عرضه در سایت، به همراه تمرینات متناسب با موضوع، هر مطلب تحت عنوان یک کارگاه آموزشی با ذکر شماره و نام کارگاه تقدیم علاقمندان و کاربران گرامی گردد. برای تمرین می توانید از فایل های موجود در صفحه خودآزمائی استفاده کنید.

11

NameSizeHits
پرسش و پاسخ

بدون پرسش و پاسخ