تولید سریع تاریخ های گذشته و آتی

وضعیت کالا: موجود است
90,000تومان

توضیحات کوتاه

در بسیاری از موارد بدنبال آن هستیم که بدانیم برای مثال 237 روز دیگر چه تاریخی است، چه روزی از هفته است، معادل تاریخ میلادی و یا هجری شمسی آن چیست، آیا روز تعطیل است یا خیر؟ و سوالاتی از این قبیل که در پروژه ها و یا فعالیت هائی که مبتنی بر زمان می باشند به کرات مطرح میگردد. همچنین ممکن است که همین دست سوالات در خصوص تاریخ های گذشته نیز مطرح گردد  که بعنوان مثال 38 روز پیش چه تاریخی بود، چه روزی از هفته بود، معادل تاریخ میلادی و یا هجری شمسی آن چه بود و …..

افزودنی Fast Date Finder به منظور پاسخ دهی سریع به این موضوع طراحی گردیده است.در بسیاری از موارد بدنبال آن هستیم که بدانیم برای مثال 237 روز دیگر چه تاریخی است، چه روزی از هفته است، معادل تاریخ میلادی و یا هجری شمسی آن چیست، آیا روز تعطیل است یا خیر؟ و سوالاتی از این قبیل که در پروژه ها و یا فعالیت هائی که مبتنی بر زمان می باشند به کرات مطرح میگردد. همچنین ممکن است که همین دست سوالات در خصوص تاریخ های گذشته نیز مطرح گردد  که بعنوان مثال 38 روز پیش چه تاریخی بود، چه روزی از هفته بود، معادل تاریخ میلادی و یا هجری شمسی آن چه بود و …..

افزودنی Fast Date Finder به منظور پاسخ دهی سریع به این موضوع طراحی گردیده است.

هیچ محصولی وجود ندارد

با هر 3 خرید از فروشگاه سایت سرزمین اکسل و یا با معرفی یک فرد جدید جهت خرید 1 محصول رایگان بعنوان تخفیف دریافت نمائید!........ بخرید، نصب کنید و از توانمندیهای اکسل لذت ببرید! رد کردن