سرگرمی

22N

در فضای متنوع اینترنت فایل هائی با پسوندهای قابل بازخوانی توسط نرم افزار Excel میتوان یافت، که بعضی از آنها الزاما ارتباط ساختاری با قابلیت های نرم افزار Excel ندارند. اما کسانی که آنها را بوجود می آورند حاصل کار خود را به هر دلیل در محیط Excel عرضه می کنند. از جمله اینها میتوان به بازی ها و سرگرمی ها اشاره نمود. همچنین بعضا برنامه های جانبی که با استفاده از توانمندی های Excel تهیه می شوند نیز یافت می شود. مجموعه ای از آنچه تا کنون توسط بنده جمع آوری شده است از طریق لینک های زیر قابل استفاده است. شما نیز اگر فایل هائی از این دست در اختیار دارید از طریق آدرسinfo@landofexcel.com ارسال فرمائید تا جهت استفاده عموم کاربران عزیز در این صفحه جانمائی شود.همچنین شما می توانید راهنمای حل پازل را از اینجا دانلود نمائید.

NameSizeHits

 

پرسش و پاسخ

بدون پرسش و پاسخ