09171112155 info@landofexcel.com تایم کاری : شنبه تا چهارشنبه شیراز، خیابان نشاط

آشنائی با جداول محوری

لیست ها محدوده ای از داده ها با متغیرهای متفاوت می باشند که ستون های مختلف با عناوین متغیر، ردیف های مختلف را اشغال می کنند. این ساختار وظایفی مانند مرتب سازی و فیلتر سازی را آسانتر می کند. جداول محوری نیز از لیست ها استفاده می کنند. لیست ها جزئیات را نشان می دهد و جداول محوری جزئیات را خلاصه می سازند، داده ها را در لیست سازمان می دهد.

می توانید از یک جدول محوری که تمام جزئیات را به یک خلاصه ادغام می کند استفاده نمایید تا توانایی خلاصه سازی مقدار عظیمی از داده ها در یک چارچوب کاری ساده و قابل درک را بهتر لمس نمایند. (دانلود کنید…)

دانلود باکس

محمدصادق خوشنامی

12 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !
قالب فروش فایل

مطالب زیرا حتما بخوانید ...