09171112155 info@landofexcel.com تایم کاری : شنبه تا چهارشنبه شیراز، خیابان نشاط

بازخورد و گزارش دوره های برگزار شده

 

خلاصه ای از عملکرد و بازخوردهای مربوط به دوره های آموزشی برگزار شده در این صفحه آورده شده است.

 

1 – شرکت برق منطقه ای فارس – 60 تابع کلیدی (دوره-1)

2 – شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی – 60 تابع کلیدی (دوره-1)

3 – شرکت فن کاوان انرژی پویا – 60 تابع کلیدی (دوره-1)

4 – شرکت فاتح صنعت کیمیا – 60 تابع کلیدی (دوره-1)

5 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – 60 تابع کلیدی (دوره-1 و 2 و 3)

6 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – 60 تابع کلیدی (دوره-1)

7 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – 60 تابع کلیدی (دوره-2)

8 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – 60 تابع کلیدی (دوره-3)

9 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – 60 تابع کلیدی (دوره-4)

10 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – 60 تابع کلیدی (دوره-5)

11 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – 60 تابع کلیدی (دوره-6)

12 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – ماکرونویسی (دوره-1)

13 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – ماکرونویسی (دوره-2)

14 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – ماکرونویسی (دوره-3)

15 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – ماکرونویسی (دوره-4)

16 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – دیالوگ نویسی و فرم سازی (دوره-1)

17 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – دیالوگ نویسی و فرم سازی (دوره-2)

18 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – دیالوگ نویسی و فرم سازی (دوره-3)

19 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – نمودار (دوره-1)

20 – شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی – نقشه کشی (دوره-1)

21 – شرکت موسسه دیباگران – 60 تابع کلیدی (دوره-1)

22 – شرکت موسسه دیباگران – 60 تابع کلیدی (دوره-2)

23 – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی – 60 تابع کلیدی (دوره-1)

24 – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی – 60 تابع کلیدی (دوره-2)

25 – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی – 60 تابع کلیدی (دوره-3)

26 – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی – ماکرونویسی (دوره-1)

27 – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی – ماکرونویسی (دوره-2)

28 – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی – ماکرونویسی (دوره-3)

29 – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی – دیالوگ نویسی و فرم سازی (دوره-1)

30 – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی – دیالوگ نویسی و فرم سازی (دوره-2)